"); } var firstImg=imagesLi.find("a:first img"); if(firstImg.length>0){ changeBigImg(firstImg.get(0)); } FrontProducts_detail02_initScrollCount(); if(jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10ScrollDiv").length>0){ FrontProducts_detail02_initScroll(); } } }); } function FrontProducts_detail02_initScrollCount(){ var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").hide(); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").each(function (i){ if(i < maxImageNum - 1){ jQuery(this).show(); } }); } function FrontProducts_detail02_recalculated(){ var j=0; var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").each(function (i){ if(jQuery(this).is(":visible")){ if(maxImageNum a:first").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").attr("src",preNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").attr("src",preCurrentImg); } if(jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:last").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").attr("src",nextNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").attr("src",nextCurrentImg); } jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").parent().show(); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").parent().show(); } function FrontProducts_detail02_scroll(divId, px){ if(px>0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:first").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:first").prevAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:last"); jQuery(a).show("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); jQuery(b).hide(); }else if(px<0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:last").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:last").nextAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:first"); jQuery(a).show(); jQuery(b).hide("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); } FrontProducts_detail02_recalculated(); } function changeBigImg(thisobj){ var imgUrl=jQuery(thisobj).attr("src"); var bigImgUrlObj=jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImgUrl"); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImg").attr("src",imgUrl); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImg").attr("jqimg",imgUrl); if(bigImgUrlObj.length>0){ if(bigImgUrlObj.hasClass("bigforImg")){ bigImgUrlObj.attr("href",imgUrl); } } jQuery(document).ready(function (){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111 div.picarea div.imgbox ul li img").hover(function(){ $(this).addClass("currentSmallImg"); },function(){ $(this).removeClass("currentSmallImg"); jQuery(".currentSmallImg").removeAttr("class"); jQuery(thisobj).attr("class","currentSmallImg"); }) }) }

 • 名称: 洗地机滚塑模具

 
 滚塑模具系列(RotationalMould):
 
 1,上海春旭集团以近20年的滚塑模具 加工和滚塑制品加工的经验,专业制造铝 质滚塑模具,在结构上保 证滚塑产品易脱模、无损伤,在表面处理 上杜绝气孔、沙眼。
 
 2,全程设计、控制滚塑模 具制造过程,数控加工,使得我们能够高效、保质地完成滚塑模具。
 
 3,独立的滚塑 模具设计能力,研发组成员以SOLIDWORKS,PRO-ENGINEER编辑图纸,并可以根据 样品完成滚塑模具设计。
 
 4,高效开模时间:滚塑模具完成时间(LEADTIME)一般为35天
 
 5,OEM产品加工能力,公司有20余台滚塑、磨粉、发泡等专用设备和50余台一流的加工设备,包括4.2米长的进口龙门铣和8台CNC加工中心。
 
 6,低成本产品组装,公司愿意协 助国内外客户完成成品组装,获得组装成 本竞争优势。
 
 7,加工各类工 业滚塑制品的经验。工程人员可 以在产品设计中,在产品成型 和功能实现方面给予支持和建议。
 
 8,在滚塑完成后,我司可以用 发泡注塑机完成保温或发泡材料的填充,以实现保温 或强度增加。
 
友情链接:    鏂扮敓褰╃エ娉ㄥ唽   涓滄柟褰╃エ   鏂楃墰妫嬬墝app浠g悊   鐪嬬墝鎶㈠簞鐗涚墰鎶  鑰乲妫嬬墝娓告垙澶у巺