"); } var firstImg=imagesLi.find("a:first img"); if(firstImg.length>0){ changeBigImg(firstImg.get(0)); } FrontProducts_detail02_initScrollCount(); if(jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10ScrollDiv").length>0){ FrontProducts_detail02_initScroll(); } } }); } function FrontProducts_detail02_initScrollCount(){ var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").hide(); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").each(function (i){ if(i < maxImageNum - 1){ jQuery(this).show(); } }); } function FrontProducts_detail02_recalculated(){ var j=0; var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").each(function (i){ if(jQuery(this).is(":visible")){ if(maxImageNum a:first").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").attr("src",preNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").attr("src",preCurrentImg); } if(jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:last").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").attr("src",nextNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").attr("src",nextCurrentImg); } jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").parent().show(); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").parent().show(); } function FrontProducts_detail02_scroll(divId, px){ if(px>0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:first").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:first").prevAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:last"); jQuery(a).show("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); jQuery(b).hide(); }else if(px<0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:last").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:last").nextAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:first"); jQuery(a).show(); jQuery(b).hide("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); } FrontProducts_detail02_recalculated(); } function changeBigImg(thisobj){ var imgUrl=jQuery(thisobj).attr("src"); var bigImgUrlObj=jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImgUrl"); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImg").attr("src",imgUrl); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImg").attr("jqimg",imgUrl); if(bigImgUrlObj.length>0){ if(bigImgUrlObj.hasClass("bigforImg")){ bigImgUrlObj.attr("href",imgUrl); } } jQuery(document).ready(function (){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111 div.picarea div.imgbox ul li img").hover(function(){ $(this).addClass("currentSmallImg"); },function(){ $(this).removeClass("currentSmallImg"); jQuery(".currentSmallImg").removeAttr("class"); jQuery(thisobj).attr("class","currentSmallImg"); }) }) }

 • 名称: 滚塑ATV车尾箱

 滚塑ATV车尾箱特点介绍:
 
 ①滚塑模具寿命长,一般铝模寿 命是其他模具寿命的数倍。
 
 ②成本低,同等规格大小的产品,滚塑模具的 成本约是吹塑、注塑模具成本的1/3到1/4。
 
 ③产品为利用 滚塑工艺一次成型,抗酸碱、耐腐蚀、耐磨耐摔,易清洗,密闭性好,可保护产品 内容物品免受损坏。
 
 ④特殊工艺形 成制品角部比表面厚15%—20%,生产过程中 几乎没回炉料,滚塑工艺对 于物料的利用率极高。
 
 ⑤良好的气密性,高韧性、高回弹性,保证永久不变形。
 
 ⑥滚塑产品可 以填充发泡材料,实现保温冷藏。
 
 ⑦保养维护简单,使用寿命长,综合使用性价比高。
 
 ⑧定位发泡塑 料缓冲减震系统,震动、颤动条件下 保证承运件安全可靠。
 
 ⑨滚塑产品无 惧复杂程度均可制作,且厚度超过5个毫米,可安置各种镶嵌件。
 

 

友情链接:    閫氭瘮鐗涚墰妫嬬墝瀹樻柟缃戝潃   璐㈢  涓滄柟褰╃エ濞变箰   杈夌厡褰╃エ-棣栭〉_Welcome