"); } var firstImg=imagesLi.find("a:first img"); if(firstImg.length>0){ changeBigImg(firstImg.get(0)); } FrontProducts_detail02_initScrollCount(); if(jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10ScrollDiv").length>0){ FrontProducts_detail02_initScroll(); } } }); } function FrontProducts_detail02_initScrollCount(){ var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a").hide(); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a").each(function (i){ if(i < maxImageNum - 1){ jQuery(this).show(); } }); } function FrontProducts_detail02_recalculated(){ var j=0; var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a").each(function (i){ if(jQuery(this).is(":visible")){ if(maxImageNum a:first").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgL").attr("src",preNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgL").attr("src",preCurrentImg); } if(jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:last").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgR").attr("src",nextNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgR").attr("src",nextCurrentImg); } jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgR").parent().show(); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgL").parent().show(); } function FrontProducts_detail02_scroll(divId, px){ if(px>0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:first").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:visible:first").prevAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:visible:last"); jQuery(a).show("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); jQuery(b).hide(); }else if(px<0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:last").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:visible:last").nextAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:visible:first"); jQuery(a).show(); jQuery(b).hide("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); } FrontProducts_detail02_recalculated(); } function changeBigImg(thisobj){ var imgUrl=jQuery(thisobj).attr("src"); var bigImgUrlObj=jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_bigImgUrl"); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_bigImg").attr("src",imgUrl); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_bigImg").attr("jqimg",imgUrl); if(bigImgUrlObj.length>0){ if(bigImgUrlObj.hasClass("bigforImg")){ bigImgUrlObj.attr("href",imgUrl); } } jQuery(document).ready(function (){ jQuery("#FrontProducts_detail02-khal div.picarea div.imgbox ul li img").hover(function(){ $(this).addClass("currentSmallImg"); },function(){ $(this).removeClass("currentSmallImg"); jQuery(".currentSmallImg").removeAttr("class"); jQuery(thisobj).attr("class","currentSmallImg"); }) }) }

  • 名称: 一汽集团

  
 
  2009年底,我司成功与 长春一汽合作,共同研究探 讨尿素罐项目。该项目是对 汽车行业的一个新的挑战。
 
  汽车燃料油箱,采用进口的LLDPE工程塑料粒 料和滚塑工艺加工制造而成,我们可根据 客户的要求设计开发各种汽车塑料油箱及挡泥板模具,并进行批量产品制作。
 
  汽车燃料油箱的优点:油箱重量轻,不泄漏,安全性好,便于安装,耐冲击,结构多样,可随车上允 许空间变化。塑料油箱内 胆综合性能优良,适用于重型汽车、改装车等。
 
  汽车塑料挡 泥板的优点:采用滚塑一 次性成型塑料制造,质轻坚固,易清洁,可根据各种 车型要求进行巧妙设计。
友情链接:    鐪嬬墝鎶㈠簞鐗涚墰鎶  澶у湴缃戞姇寮  浼樺嘲妫嬬墝瀹樼綉   涓滄柟褰╃エ   鐪嬬墝鎶㈠簞鐗涚墰鎻愮幇